DACHSETING I ALLE VARIANTERMEST TIL PYNT, MEN OGSÅ LITT TIL NYTTE.

EIRA TRYGT PLASSERT I EN AV DACHSEVESKENE MINE.

MINE DACHSER , jobber med feil på linken, men så langt ikke fått det til.